درباره ما

مجموعه ویرا شاپ از برند ویرا لیزر فعالیت خود را از فروردین ۹۷ آغاز کرد و در این مسیر پرفراز و نشیب و روز های سخت و نفس گیری را سپری نمود به امید روزای شیرین و پر امید/.